Coupe etoile blanc 13/13/3cm
Coupe etoile blanc…
Coupe etoile bleu 15/15/4cm
Coupe etoile bleu…
Coupe etoile moka 15/15/4cm
Coupe etoile moka…
Coupe etoile blanc 15/15/4cm
Coupe etoile blanc…